Obchodní podmínky Holiday Resort The Beach Vir

Jsme česko-slovenský resort na pobřeží Jadranu. Náš resort je založen na základech osobního přístupu k hostům. Naší prioritou je poskytování služeb tak, aby se hosté u nás cítili jako doma.

Součástí resortu je také plážové vybavení  jako jsou plážová lehátka, slunečníky a osušky na pláž.

Hosté můžou využít paddelboard, kajak, jízdní kola a vodní skútry.

Nabízíme nejen ubytovací a stravovací služby, ale také doporučujeme tipy na výlety do okolí, je možné zprostředkovat výlety lodí, návštěvu jezdeckého klubu, soukromého vinařství nebo různé druhy adrenalinových sportů, rafting, potápění nebo rybolov. Můžete vyzkoušet také výlet do pohoří Velebit.

Rezervace apartmánu probíhá písemnou nebo ústní formou. Rezervace pobytu je potvrzena písemně. Na základě této závazné rezervace obdrží host platební podmínky pro uhrazení zálohy na pobyt. Host je povinen uhradit zálohu dle podkladů v písemném potvrzení. Připsání zálohy na firemní účet je vždy hostovi potvrzen. Na základě tohoto potvrzení je objednávka rezervace apartmánu závazná. V případě neuhrazené zálohy dle platebních podmínek je rezervace zrušena.

Provozní řád

 1. Check in je možný od 14.00, check out do 10.00 hodin. Podle obsazenosti resortu je možné přizpůsobit čas potřebám klientů.
 2. Host je povinen při příjezdu se přihlásit odevzdáním dokladů /OP nebo Pas/ doklady mu budou vráceny po zapsání údajů do evidenčního systému HR.
 3. Hosté jsou povinni uhradit při příjezdu doplatek z ceny za pobyt.
 4. Na apartmánu musí být ubytování pouze přihlášení hosté.
 5. Host je povinen chovat se tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo ve vlastnictví jiného klienta.
 6. Klient je povinen chránit vybavení a zařízení v apartmánech proti poškození, v případě škod je povinen tuto okolnost nahlásit vedení resortu. Vedení rozhodne o případné úhradě škod.
 7. Ve vybavení resortu je sportovní náčiní, jízdní kola, kajak a paddelboardy. Klient je zodpovědný za zapůjčené sportovní vybavení. Chová se tak, aby se nezničilo a nedocházelo ke ztrátě.
 8. V době od 23.00 hod. do 6.00 hod je host povinen dodržovat noční klid.
 9. V apartmánu nesmí host bez souhlasu majitele nebo manažera resortu přemisťovat zařízení, provádět opravy a jakékoli zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 10. Veškeré závady musí klient hlásit vedení resortu.
 11. Kouření ve vnitřních prostorách apartmánu je zakázáno. Je dovoleno pouze ve venkovních prostorách a na terasách.
 1. V resortu nejsou vítání zvířecí mazlíčci.
 2. Případnou ztrátu klíčů je host povinen nahlásit bez prodlení majiteli nebo manažerovi resortu a uhradit škodu tímto způsobenou.
 3. .Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru dospělé osoby v prostorách ubytovacího zařízení. Rodiče odpovídají za bezpečnost a zdraví svých dětí ve všech ubytovacích prostorách.
 4. Vedení resortu neodpovídá za věci vnesené hostem do apartmánu.
 5. K ubytování je možno přijíždět motorovými vozidly pouze po přístupových cestách a parkovat na k tomuto účelu vyhrazených místech. Parkování je v rámci ceny zdarma.
 6. Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení ubytovacích služeb přijímá vedení resortu.
 7. Každý host je povinen řídit se požárním řádem. V případě nebezpečí je povinen obrátit se na vedení resortu.
 8. Host ubytovaný v tomto ubytovacím zařízení potvrzuje, že se seznámil s kompletním ubytovacím řádem a souhlasí s tím, že v době pobytu jej bude bez výhrad dodržovat. V případě, že tento ubytovací řád host hrubě poruší, má provozovatel nebo jeho zástupce právo smluvní poměr s takovýmto hostem ihned ukončit bez finanční náhrady a v krajním případě hosta i z ubytovacího zařízení vystěhovat.

Storno podmínky

 • Při stornování pobytu do 90 dnů před příjezdem: 0% z celkové ceny
 • Při stornování pobyt do 60 dnů před příjezdem: 10% z celkové ceny
 • Při stornování pobytu do 30 dnů před příjezdem: 30% z celkové ceny
 • Při stornování pobytu méně než 30 dnů před příjezdem: 50% z celkové ceny
 • Při stornování pobytu 7 dnů před příjezdem 100% z celkové ceny
 • Dle aktuální situace spojené s koronavirovou nákazou lze řešit situaci bez storno poplatků

Team Holiday Resort The Beach Vir